Ds. D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - 2015-11-08 HHG Urk, Elim - Hosea 3 vs 1 En de HEERE zeide tot mij; Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet