Ds. D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - 2015-05-24 Loosduinen - Zach. 12 vs 10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden