Ds. D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - 2014-12-25 Loosduinen - Lukas 19 vs 9-10 (kerstfeest) Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is