Ds. D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - 2014-11-16 Loosduinen - Deut. 8 vs 10-11 Als gij dan zult gegeten hebben, en verzadigd zijn, zo zult gij den HEERE, uw God, loven over dat goede land, dat Hij u zal hebben gegeven