Ds. D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - 2014-08-03 Jes. 57 vs 15-16 Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden