Ds. D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - 2014-03-16 Loosduinen - Lukas 22 vs 15 (Nabetr. HA) En Hij zeide tot hen; Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde