Ds. D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - 2013-11-03 Efeze 2 vs 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave