Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 28 vs 20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen