Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 28 vs 18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende; Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde