Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 28 vs 09-10 Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien