Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 28 vs 06b Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft