Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 28 vs 06 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats