Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 28 vs 05-07 En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden