Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 28 vs 05-06 Maar de engel antwoorde, zei tot de vrouwen; Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus