Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 28 vs 01-07 Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was