Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 27 vs 51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde