Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 26 vs 66 Wat dunkt ulieden En zij, antwoordende, zeiden; Hij is des doods schuldig