Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 26 vs 65-66 (b) Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende; Hij heeft God gelasterd