Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 26 vs 49-50a En terstond komende tot Jezus, zeide Judas; Wees gegroet, Rabbi! en hij kuste Hem