Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 26 vs 47-50 En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare