Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 26 vs 26 En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen