Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 25 vs 40 Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan