Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 21 vs 37 En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende; Zij zullen mijn zoon ontzien