Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 18 vs 33 Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb