Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 16 vs 24-25 Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij