Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 14 vs 27 Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende; Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet