Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 11 vs 28 (a) Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven