Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 11 vs 19b Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren