Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 07 vs 05 (a) Werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen