Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 04 vs 07 Jezus zeide tot hem Er is wederom geschreven; Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken