Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 01 vs 24-25 Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had