Ds. D.Chr. Overduin - Heilig Evangelie naar Mattheus - Matth. 01 vs 23c En gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons