Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1979 - 1981 - HC zondag 41 (vraag 108-109) Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden