Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1979 - 1981 - HC zondag 32 (vraag 87) Kunnen dan niet zalig worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende, zich tot God niet bekeren