Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1979 - 1981 - HC zondag 31 (vraag 85) Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door den Christelijken ban