Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1979 - 1981 - HC zondag 27 (vraag 73) Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden