Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1979 - 1981 - HC zondag 26 (vraag 71) Waar heeft ons Christus toegezegd dat Hij ons zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen