Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1979 - 1981 - HC zondag 23 (vraag 60-61) Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt