Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1979 - 1981 - HC zondag 23 (vraag 59-60) Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft, en hoe zijt gij rechtvaardig voor God