Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1979 - 1981 - HC zondag 16 (vraag 44) Waarom volgt daar; nedergedaald ter helle