Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1979 - 1981 - HC zondag 10 (vraag 28b) Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt