Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1979 - 1981 - HC zondag 02 (vraag 2-3) Kunt gij dit alles volkomenlijk houden