Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1979 - 1981 - HC zondag 01 (vraag 2a) Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt