Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1975 - 1978 - (1978-05-07) HC zondag 44b -vraag 113,114,115- Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden