Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1975 - 1978 - (1978-02-05) HC zondag 37 -vraag 101,102- Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren