Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1975 - 1978 - (1977-07-24) HC zondag 27 -vraag 73,74- Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden