Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1975 - 1978 - (1977-04-17) HC zondag 23 -vraag 61- Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt