Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1975 - 1978 - (1976-11-16) HC zondag 20 -vraag 53- Wat gelooft gij van den Heiligen Geest