Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1975 - 1978 - (1976-10-03) HC zondag 15 -vraag 39- Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware