Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1975 - 1978 - (1976-08-29) HC zondag 13 -vraag 33- Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn